Logo
Neviete si rady? Zavolajte.
(Po-Pia 9.00-12.00)
Novinky
01.04.2020
Vitajte v našom e-shope :)
Vážení zákazníci,spustili sme pre Vás nový e-shop, ktorý každým dňom postupne napĺňame, aby ste mali možnosť nakúpiť si z pohodlia svojho domova. Naš... čítať celé
Zobraziť všetky novinky
 

 1. Úvod
 2. Obchodné podmienky
Obchodné podmienky

Tieto Všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti medzi kupujúcim a predávajúcim, ktorým je spoločnosť Domelli, s.r.o., Dojč 118, 906 02.

1. Identifikačné údaje spoločnosti, resp. prevádzkovateľa e-shopu www.domelli.sk

názov spoločnosti: Domelli, s.r.o. 
sídlo: Dojč 118, 906 02
prevádzka: Dojč 118, 906 02

IČO : 50 197 479, IČ DPH : SK2120207925
spoločnosť registrovaná: obchodný register Okresný súd Trnava, oddiel Sro, vložka č.37183/T, živnostenský register Okresný úrad Senica, č.živnost.registra 240-24955

kontaktné údaje: tel. +421 902 242 330, e-mail: info@domelli.sk

orgán dozoru: Slovenská obchodná inšpekcia, Inšpektorát SOI pre Trnavský kraj, Pekárska 23, 917 01  Trnava

2. Všeobecné ustanovenia

2.1  Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) upravujú všetky obchodné vzťahy, kúpne zmluvy a s nimi súvisiace práva a povinnosti (ďalej len „kúpna zmluva“ alebo „objednávka“) medzi kupujúcim a predávajúcim, ktorým je spoločnosť Domelli, s.r.o., so sídlom Dojč 118, 906 02, IČO 50 197 479 (ďalej len „prevádzkovateľ“ alebo „predávajúci“), uzatvorené na základe objednávok prostredníctvom elektronického obchodu www.domelli.sk (ďalej len „e-shop“).

2.2  Všeobecné obchodné podmienky sú záväzné pre všetkých kupujúcich, t. j. fyzické osoby, právnické osoby, organizácie a iné spoločnosti, ktoré uzavrú s predávajúcim kúpnu zmluvu prostredníctvom e-shopu predávajúceho. Všetky vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim, ktoré nie sú špecifikované týmito VOP, sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka č.40/1964 Zb.z., Zákona č.250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa, Zákona č.102/2014 o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku, Zákona č.22/2004 o elektronickom obchode, Zákona č. 136/2014 o ochrane osobných údajov a Zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov – GDPR (General Data Protection Regulation) a príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka č.513/1991 Zb.z. (v prípade obchodných a podnikateľských subjektov).

2.3  Všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú platnosť dňom ich zverejnenia na internetových stránkach predávajúceho www.domelli.sk. Predávajúci si vyhradzuje právo kedykoľvek meniť a dopĺňať tieto VOP bez predchádzajúceho upozornenia. V prípade zmeny VOP sa riadi celý proces nákupu prostredníctvom tých VOP, ktoré boli platné v momente odoslania objednávky kupujúcim.

3. Vymedzenie pojmov

3.1  E-shop - je elektronický obchod predávajúceho, prevádzkovaný na internetovej adrese www.domelli.sk, prostredníctvom ktorého predávajúci zverejňuje ponuku tovaru a služieb spoločnosti Domelli, s.r.o.

3.2  Predávajúci - je právnická osoba, ktorá je oprávnená v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti dodať na základe elektronickej objednávky kupujúcemu tovar alebo služby, objednané prostredníctvom e-shopu predávajúceho.

3.3  Kupujúci - je fyzická alebo právnická osoba, alebo oprávnený zástupca organizácie a inej spoločnosti, ktorá odoslala po vlastnej autorizácii elektronickú objednávku do systému e-shopu predávajúceho.

3.4  Spotrebiteľ - je fyzická osoba, ktorá nakupuje tovar alebo služby pre osobnú spotrebu a ktorá pri uzatváraní kúpnej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo podnikateľskej činnosti.

3.5  Užívateľ - je fyzická alebo právnická osoba, ktorá používa e-shop predávajúceho.

3.6  Kúpna zmluva, resp. elektronická objednávka - je elektronický formulár, odoslaný kupujúcim prostredníctvom e-shopu predávajúceho, ktorý obsahuje informácie o kupujúcom, zoznam presne špecifikovaného objednávaného tovaru z ponuky e-shopu predávajúceho, cenu objednávaného tovaru a spôsob dopravy a platby za tovar, spracovaný systémom e-shopu predávajúceho (ďalej len „kúpna zmluva“ alebo „objednávka“).

3.7  Prihlásenie, resp. registrácia - je vyplnenie a odoslanie prihlasovacieho, resp. registračného formuláru kupujúcim prostredníctvom systému e-shopu predávajúceho, ktorý obsahuje prihlasovacie údaje o kupujúcom do užívateľského účtu kupujúceho.

3.8  Užívateľský účet - je systémový účet kupujúceho, resp. užívateľa, do ktorého má prístup registrovaný užívateľ na základe prihlasovacích údajov užívateľa, ktorý obsahuje informácie o užívateľovi, odoslaných objednávkach, faktúrach, reklamáciách a iných informáciách, ktoré slúžia k prehľadnejšej správe obchodných vzťahov medzi kupujúcim a predávajúcim.

3.9  Prihlasovacie údaje – sú unikátne prístupové údaje kupujúceho do užívateľského účtu, ktorý si v systéme e-shopu predávajúceho vytvoril registráciou kupujúci.

3.10  Newsletter – je súbor informácií predávajúceho, zasielaných na e-mail kupujúceho, ktorý môže mať marketingový alebo informačný obsah.

4. Ochrana osobných údajov

4.1  Predávajúci postupuje pri spracúvaní osobných údajov v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov – GDPR (General Data Protection Regulation) a v súlade so Zákonom o ochrane osobných údajov č. 18/2018 Z.z. a o zmene a doplnení týchto zákonov.

4.2  Podrobnejšie informácie o ochrane osobných údajov nájdete v sekcii "Ochrana osobných údajov".

5. Registrácia užívateľa, vytvorenie užívateľského účtu

5.1  Kupujúci, resp. užívateľ si môže vytvoriť v systéme e-shopu predávajúceho registráciu pre jednoduchšiu evidenciu objednávok a tým si zriadiť užívateľský účet. Užívateľský účet slúži na zjednodušenie procesu objednávania tovaru a služieb z e-shopu predávajúceho a tiež obsahuje prehľadné informácie o vykonaných a vybavených objednávkach, faktúrach, reklamáciách a iných užitočných informáciách. Zriadenie užívateľského účtu nie je podmienkou uzavretia kúpnej zmluvy, je dobrovoľné a registráciu je možné kedykoľvek zrušiť.

5.2  Užívateľský účet si kupujúci, resp. užívateľ zriadi v sekcii "Prihlásenie""Registrovať". Po vyplnení a odoslaní registračného formuláru do systému e-shopu predávajúceho, obdrží kupujúci, resp. užívateľ prihlasovacie údaje, ktoré slúžia k prihláseniu sa do užívateľského účtu užívateľa. Užívateľský účet je neprenosný a je registrovaný na konkrétneho užívateľa. Predávajúci aj užívateľ sú povinní chrániť prihlasovacie údaje do užívateľského účtu v súlade s pravidlami ochrany osobných údajov a nezverejňovať ich tretím osobám. Za neoprávnený vstup do užívateľského účtu poskytnutím prihlasovacích údajov tretej osobe zo strany užívateľa a zneužitie týchto údajov zodpovedá v plnom rozsahu užívateľ. Predávajúci nikdy neposkytuje prihlasovacie údaje k užívateľskému účtu neoprávneným osobám a všetky údaje v ňom obsiahnuté chráni v súlade s pravidlami o ochrane osobných údajov. V prípade straty, odcudzenia prihlasovacích údajov, alebo podozrenia na odcudzenie,  prípadne na podozrenie zneužitia prihlasovacích údajov je užívateľ povinný bezodkladne o tejto skutočnosti informovať predávajúceho, ktorý vykoná potrebné kroky proti zneužitiu užívateľského účtu.

5.3  Osobné údaje v užívateľskom účte, ako napr. fakturačnú adresu, doručovaciu adresu, kontaktné údaje, prihlasovacie heslo a pod., môže užívateľ kedykoľvek meniť. V prípade objednávky expeduje predávajúci zásielku s údajmi, ktoré sú v užívateľskom účte aktuálne v čase odoslania objednávky.

5.4  Užívateľ môže kedykoľvek registráciu zrušiť a to písomnou žiadosťou zo strany kupujúceho, odoslaním žiadosti o zrušenie registrácie a tým aj užívateľského účtu, na kontaktný e-mail predávajúceho, alebo prostredníctvom kontaktného formuláru „tu“, alebo písomne na adresu sídla predávajúceho. Predávajúci registráciu zruší bezodkladne po prijatí žiadosti o zrušenie registrácie a odošle na e-mail kupujúceho písomné potvrdenie o zrušení registrácie najneskôr do 24 hodín (v prípade pracovných dní) od prijatia žiadosti o zrušenie registrácie. V prípade víkendov a sviatkov zruší predávajúci registráciu kupujúceho v priebehu 24 hodín najbližšieho pracovného dňa.

6. Registrácia na odoberanie „Newsletterov“

6.1  Predávajúci momentálne neponúka možnosť registrácie na odoberanie newsletterov. V prípade záujmu o sledovanie noviniek, marketingových ponúk, akcií, súťaží a iných užitočných informácií môže kupujúci využiť informačný kanál predávajúceho na sociálnej sieti Facebook na účte "Domelli - všetko pre Vašu domácnosť". Po prihlásení sa do svojho účtu na sociálnej sieti Facebook môže kupujúci kliknúť na facebookovej stránke predávajúceho na tlačidlo „Páči sa mi to“ a kupujúcemu sa v systéme sociálnej siete Facebook budú zobrazovať informácie, ktoré na svojom Facebook účte „Domelli – všetko pre Vašu domácnosť“ zverejní predávajúci.

7. Kúpna zmluva, resp. objednávka

7.1  Podmienkou platnosti uzatvorenia kúpnej zmluvy je úplné a pravdivé vyplnenie všetkých, registračným formulárom požadovaných údajov a náležitostí zo strany kupujúceho, na základe ktorých predávajúci dodá kupujúcemu objednaný tovar a potvrdenie objednávky zo strany predávajúceho.

7.2  Potvrdenie objednávky zo strany predávajúceho je písomné vyhlásenie predávajúceho adresované na e-mail kupujúceho, v ktorom predávajúci potvrdzuje, že návrh kupujúceho na uzavretie kúpnej zmluvy prijíma. Predávajúci si vyhradzuje právo stornovať objednávku kupujúceho na tovar v prípade, že predávajúci nie je schopný dodať tovar z dôvodu jeho dlhodobého vypredania, obmedzenia distribúcie na trh zo strany výrobcu alebo distribútora, pri neočakávaných neodstrániteľných technických problémoch, alebo pri zásahu vyššej moci, prírodných katastrof, požiarov a pod. O skutočnosti a dôvodoch stornovania objednávky zo strany predávajúceho je predávajúci povinný informovať kupujúceho bezodkladne od nastania skutočnosti pre stornovanie objednávky.

7.3  Všetky prijaté objednávky, ktoré obsahujú údaje podľa článku 3.1 sa považujú za návrh kúpnej zmluvy a odoslaním potvrdenia objednávky zo strany predávajúceho sú pre obe zmluvné strany záväzné.

8. Spôsob objednávania tovaru

8.1  Kupujúci zasiela objednávku prioritne prostredníctvom e-shopu predávajúceho www.domelli.sk. V prípade, ak kupujúci nemôže z nejakých dôvodov odoslať objednávku prostredníctvom e-shopu predávajúceho, je možné akceptovať aj objednávku zaslanú e-mailom, ktorú spracuje v e-shope predávajúceho predajca a objednávku potvrdí písomne odoslaním potvrdzujúceho e-mailu na e-mail kupujúceho.

8.2  Kupujúci je povinný uviesť v objednávke tieto údaje:
   a) meno a priezvisko, bydlisko/adresu doručenia, e-mailovú adresu a telefónne číslo, alebo obchodné meno, sídlo/adresu doručenia, IČO, IČ DPH, e-mailovú adresu a telefónne číslo,
   b) množstvo a presnú špecifikáciu, prípadne katalógové číslo objednávaného tovaru, ktorý si vyberie z katalógu e-shopu predajcu,
   c) adresu miesta dodania tovaru, ak toto miesto nie je totožné s adresou bydliska/sídla kupujúceho,
   d) spôsob doručenia a platby za objednaný tovar.

8.3  Odoslaním objednávky kupujúci prehlasuje, že sa oboznámil s všeobecnými obchodnými podmienkami predávajúceho, s podmienkami na odstúpenie od zmluvy, s reklamačnými podmienkami predávajúceho, ako aj s alternatívnym riešením sporov.

8.4  Predávajúci potvrdí objednávku v prípade pracovných dní bezodkladne po prijatí objednávky. V prípade prijatia objednávky cez víkendy, štátne sviatky a dni pracovného pokoja, potvrdí predávajúci objednávku v najbližší pracovný deň.

9. Cena tovaru a platobné podmienky

9.1  Ceny jednotlivého tovaru sú uvedené samostatne pri špecifikácii každého konkrétneho tovaru ponúkaného na e-shope predávajúceho www.domelli.sk. Ceny sú zobrazované v tabuľkovom výpise produktov vrátane DPH. Po otvorení samostatnej karty jednotlivého druhu tovaru je cena uvedená vrátane DPH a tiež je uvedená cena bez DPH a jednotková cena.

9.2  Cena za objednaný tovar je platná a záväzná v momente odoslania objednávky kupujúcim. V prípade očividne zjavných omylov v kúpnej cene je predávajúci povinný informovať kupujúceho o systémovej chybe pred potvrdením objednávky zo strany predávajúceho. V prípade, ak kupujúci nesúhlasí so zmenami v zjavne mylnej predajnej cene alebo množstve tovaru, môže kupujúci jednostranne odstúpiť od kúpnej zmluvy.

9.3  Tovar je možné uhradiť hotovostnými alebo bezhotovostnými spôsobmi platby.

a) Platba na dobierku – kupujúci uhradí objednávku v hotovosti pri jej prevzatí prepravcovi, ktorý mu objednávku doručí. V prípade, že prepravca umožňuje platbu bezhotovostným spôsobom, je možné objednávku na dobierku uhradiť platobnou kartou cez platobný terminál prepravcu. Pri doručení s platbou na dobierku si predávajúci účtuje poplatok vo výške 1,-€, o čom je kupujúci vopred informovaný pred odoslaním objednávky počas objednávkového procesu s možnosťami výberu spôsobu platby.

b) Platba kartou on-line – platbu kartou on-line PRIPRAVUJEME, v súčasnosti je možné platiť platobnou kartou pri osobnom odbere v mieste prevádzky predávajúceho.

c) Platba na faktúru vopred – kupujúci uhradí platbu za objednaný tovar vopred, na základe vystavenej zálohovej faktúry. Tovar bude odoslaný až po pripísaní peňažných prostriedkov na účet predávajúceho. Lehota na uhradenie faktúry objednaného tovaru je 5 pracovných dní. Po uplynutí tejto lehoty informuje predávajúci e-mailom kupujúceho o uplynutí lehoty na uhradenie faktúry a v prípade nezaplatenia objednávky v dohodnutej lehote je táto objednávka v plnom rozsahu stornovaná. Kupujúci nemá nárok po uplynutí tejto lehoty na žiadne plnenie ani rezerváciu objednaného tovaru, ak sa kupujúci písomne nedohodol s predávajúcim inak.

d) Platba na faktúru – tento spôsob platby je možný až po dohode s predávajúcim u overených zákazníkov.

e) Platba v hotovosti  – platba v hotovosti alebo platobnou kartou na predajni je možná pri osobnom odbere tovaru.

9.4  Kupujúci je povinný prevziať od doručovateľa objednaný tovar a zaplatiť za objednaný tovar spôsobom, ktorý si vybral pri odoslaní objednávky. Kupujúci je povinný zaplatiť za objednaný tovar celkovú cenu, ktorá je uvedená v objednávke ako celková konečná cena za doručenie objednávky, vrátane ceny za tovar, dopravu, príplatok za dobierku a iné prípadné poplatky o ktorých je kupujúci vždy informovaný vopred počas procesu vytvárania objednávky. Kupujúci je povinný uhradiť všetky záväzky voči predávajúcemu v lehote splatnosti, ktorá je v prípade platby na faktúru uvedená na daňovom doklade, ktorý predávajúci vystaví na základe objednávky a doručí kupujúcemu, alebo ihneď pri preberaní zásielky od doručovateľa v prípade objednávky na dobierku. V prípade, že kupujúci nedodrží stanovenú dobu splatnosti, je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z dlžnej čiastky za každý deň omeškania platby.

9.5  Predávajúci si vyhradzuje právo vyžadovať od kupujúceho, ktorý má neuhradené záväzky po lehote splatnosti alebo mal takéto záväzky opakovane v minulosti, platbu vopred alebo v hotovosti pri dodaní tovaru, resp. má predávajúci právo dodať objednaný tovar kupujúcemu až po splatení všetkých záväzkov. Tovar je až do úplného zaplatenia majetkom predávajúceho a v prípade nedodržania platobných podmienok zo strany kupujúceho si môže predávajúci nárokovať na vrátenie nepoškodeného, nepoužitého a nerozbaleného tovaru, prípadne úhradu nákladov spojených s vymáhaním tovaru alebo peňažného plnenia.

9.6  V prípade, ak kupujúci, bez objektívneho preukázania dôvodu, neprevezme objednaný tovar od prepravnej spoločnosti, ani si po upozornení na úložnú dobu nepreberie osobne v mieste prevádzky predávajúceho tovar, ktorý si objednal s platbou na dobierku a uskutoční kedykoľvek následne ďaľšiu objednávku so spôsobom platby na dobierku, predávajúci si vyhradzuje právo zaslať prípadné následné objednávky až po ich uhradení vopred na bankový účet predávajúceho, o čom bude predávajúci informovať kupujúceho vopred e-mailom. Úložná doba pri neprevzatom tovare je 2 pracovné dni odo dňa vrátenia neprevzatej zásielky od prepravnej spoločnosti. Poplatok za uskladnenie neprevzatého tovaru predávajúci neúčtuje. V prípade záujmu o osobné prevzatie objednaného tovaru, ktorému uplynula 2 dňová úložná lehota, môže kupujúci požiadať predávajúceho o predĺženie úložnej lehoty. Úložná lehota sa môže predĺžiť po vzájomnej dohode medzi predávajúcim a kupujúcim na maximálne 5 pracovných dní. Podmienkou predĺženia úložnej doby je uhradenie kompletnej objednávky vrátane prepravných nákladov, ktoré boli v objednávkovom procese zvolené kupujúcim ako spôsob doručenia a platby za doručenie objednaného tovaru.

10. Dodanie tovaru a dodacie podmienky

10.1  Predávajúci účtuje za dodanie tovaru poštovné na základe výberu spôsobu doručenia tovaru kupujúcim nasledovne:

a)  Zásielkovňa/Packeta „Doručenie na výdajné miesto Packeta“ – 2,50 € s DPH – zásielka do hmotnosti 5kg, doručenie na výdajné miesto v nasledujúci pracovný deň od expedície zásielky

b) Kuriérska služba "Balík na adresu" – 3,99 € s DPH – zásielka do hmotnosti 31,5kg, dodanie v nasledujúci pracovný deň od expedície zásielky

c) Naša doprava - 1,- € s DPH - rozvoz našim šoférom v obci Dojč (psč 906 02), Šajdíkove Humence (psč 906 07), Koválov (psč 906 02) a Štefanov (psč 906 45). Rozvozné dni sú štvrtok a sobota od 13.00 hod. (ak si prajete priviezť tovar v iný deň, napíšte nám a pokúsime sa doručiť tovar aj v iný pracovný deň po 17.00 hod.)

d) Osobný odber - bezplatne pri osobnom odbere v našej kamennej prevádzke v čase otváracích hodín predajne na adrese Dojč 118. Lehota na vyzdvihnutie objednaného tovaru je 5 pracovných dní. Po uplynutí tejto lehoty informuje predávajúci e-mailom kupujúceho o uplynutí lehoty na prevzatie objednaného tovaru a v prípade neprevzatia objednávky v dohodnutej lehote je táto objednávka v plnom rozsahu stornovaná. Kupujúci nemá nárok po uplynutí úložnej lehoty na žiadne plnenie ani rezerváciu objednaného tovaru, ak sa na novej odbernej lehote písomne nedohodol s predávajúcim.

10.2  Objednávky v hodnote nad 65,- € do hmotnosti 31,5 kg, zasiela predávajúci bez účtovania poštovného. Balné poplatky predávajúci neúčtuje.

10.3  Objednávky v akejkoľvek hodnote nad hmotnosť 31,5 kg zasiela predávajúci po individuálnom skontaktovaní sa s kupujúcim a vzájomnej dohode s kupujúcim o výške poštovného a spôsobe prepravy. Balné poplatky predávajúci neúčtuje.

10.4  Objednaný tovar, ktorý je skladom v požadovanom množstve a objednávka je doručená do systému e-shopu predávajúceho do 10.00 hod., expeduje predávajúci zvyčajne v deň prijatia objednávky, najneskôr však nasledujúci pracovný deň odo dňa prijatia objednávky. Objednaný tovar, ktorý je skladom v požadovanom množstve a objednávka je doručená do systému e-shopu predávajúceho po 10.00 hod, expeduje predávajúci v nasledovný pracovný deň odo dňa prijatia objednávky. V prípade víkendov a sviatkov expeduje predávajúci objednávku v najbližší pracovný deň odo dňa prijatia objednávky.

10.5  Predávajúci prevádzkuje súčasne s e-shopom aj kamennú predajňu a skladové zásoby na e-shope predávajúceho sú aktualizované raz za 24 hodín vždy po 17.30 hod. v pracovných dňoch. Z tohto dôvodu si predávajúci vyhradzuje právo v prípade objednávky tovaru, ktorý nie je skladom v požadovanom množstve, informovať kupujúceho e-mailom alebo telefonicky o tejto skutočnosti a informuje kupujúceho o dodacej lehote objednávky. V prípade nesúhlasu zo strany kupujúceho o dodacej lehote objednávky, je kupujúci oprávnený objednávku stornovať.

10.6  V prípade akejkoľvek zmeny adresy doručenia, kontaktných údajov, preberacích osôb a pod. je kupujúci povinný bezodkladne písomne informovať predávajúceho o zmene. V prípade už expedovaného tovaru nie je akákoľvek zmena možná a zodpovednosť za oneskorené dodanie tovaru znáša kupujúci.

10.7  Predávajúci je povinný vystaviť kupujúcemu daňový doklad a doručiť ho kupujúcemu najneskôr s expedovaným tovarom. V prípade, ak daňový doklad obsahuje nesprávne alebo neúplné údaje, je predávajúci povinný opraviť nesprávne údaje.

11. Odstúpenie od zmluvy a storno objednávky

11.1  Na základe zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa ustanovení § 7 a nasledujúcich, má kupujúci právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 kalendárnych dní odo dňa kúpy, resp. prevzatia tovaru bez udania dôvodu. Odstúpenie od zmluvy je kupujúci povinný doručiť písomne na adresu sídla predávajúceho, alebo na e-mail predávajúceho najneskôr v posledný deň zákonom stanovenej lehoty. Na odstúpenie od zmluvy môže kupujúci využiť nasledovný formulár: Odstúpenie od kúpnej zmluvy. Kupujúci nesmie vrátený tovar, na ktorý uplatňuje odstúpenie od zmluvy, poslať na dobierku, inak nebude tovar prevzatý. Náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci.

11.2  Právo na odstúpenie od zmluvy sa neuplatňuje pre tovary a služby, ktoré sú vymedzené v §7 ods. 6 písm. a) až l) zákona č. 102/2014. Z.z., a to:

 • predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,
 • predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,
 • predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovo-obrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil,
 • poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.
 • predaj tovaru, ktorý bol v čase po uzavretí zmluvy a prevzatí tovaru od predávajúceho kupujúcemu zmontovaný, zložený alebo použitý takým spôsobom, že jeho opätovné uvedenie do pôvodného stavu predávajúcim nie je možné bez vynaloženia zvýšeného úsilia a zvýšených nákladov, napr. zložený alebo zmontovaný nábytok a pod.

11.3  Predávajúci vráti kupujúcemu zaplatené plnenie za tovar alebo službu vrátane nákladov na dopravu v zmysle ust. §9 ods. 3) zákona č. 102/2014 Z.z. ako i nákladov preukázateľne vynaložených na objednanie tovaru do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy, avšak nie skôr ako je doručený vracaný tovar predávajúcemu, v prípade, ak vrátený tovar nie je použitý, nachádza sa v originálnom pôvodnom obale, je nepoškodený a úplný, vrátane kompletného príslušenstva. V prípade, že bol tovar použitý, je poškodený, alebo neúplný, vráti predávajúci kupujúcemu peňažné plnenie znížené o hodnotu opotrebenia , alebo o hodnotu vynaloženú na opravu a uvedenie tovaru do pôvodného stavu v súlade s Občianskym zákonníkom č. č.40/1964 Zb.z., §420, §457 a nasl. V prípade neopraviteľnej vady, alebo značného poškodenia tovaru do takej miery, že sa tovar nebude dať previesť do použiteľného stavu je odstúpenie od zmluvy neplatné. V prípade, ak bude potrebné posúdenie poškodenia a zníženia hodnoty tovaru súdnym znalcom, znáša náklady na ohodnotenie výrobku kupujúci. Pri odstúpení od zmluvy má kupujúci povinnosť vrátiť predávajúcemu kompletné plnenie objednávky vrátane všetkých poskytnutých výhod a darčekov, ktoré súvisia s objednávkou, na ktorú sa vzťahuje odstúpenie od zmluvy. 

11.4  Kupujúci má právo bezplatne stornovať objednávku tovaru alebo služby kedykoľvek pred expedovaním objednávky. Storno objednávky je možné do času, kedy predávajúci odošle na e-mail kupujúceho informáciu o expedovaní objednávky. Po expedovaní objednávky už storno objednávky nie je možné. Kupujúci je povinný prevziať objednaný tovar, zaplatiť spôsobom, ktorý uviedol v objednávke a v prípade, že o tovar nemá záujem, môže do 14 dní od prevzatia zásielky odstúpiť od zmluvy podľa článku 11. bodov 11.1 a 11.2 týchto obchodných podmienok.

12. Reklamácia a záručná doba

12.1  Predávajúci je zodpovedný za vady tovaru alebo služby a poskytuje na všetok ponúkaný tovar záruku v trvaní 24 mesiacov od kúpy tovaru, ak nie je pri tovare uvedené inak, v súlade so Zákonom o ochrane spotrebiteľa a Občianskeho zákonníka, v prípade, ak je kupujúci konečný spotrebiteľ. Ak kupujúci nie je konečným spotrebiteľom, resp. je kúpna zmluva uzatvorená s fyzickou osobou – podnikateľom, alebo právnickou osobou, poskytuje predávajúci záruku na tovar v trvaní 12 mesiacov, v súlade s Obchodným zákonníkom. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru od doručovateľa alebo predávajúceho.

12.2  Ak je predmetom kúpnej zmluvy tovar, ktorý má vady, o ktorých bol kupujúci oboznámený, súhlasil s podmienkami a s cenou kúpy tovaru s vadami a uzavrel s predávajúcim kúpnu zmluvu na takýto tovar s vadami, nevzťahuje sa na predávajúceho zodpovednosť za tovar bez vád a na takýto tovar nie je možné uplatniť reklamáciu, ktorá sa vzťahuje na vady tovaru, ktoré boli kupujúcemu známe.

12.3  Kupujúci je povinný pri preberaní tovaru skontrolovať balenie zásielky a v prípade poškodenia nemusí zásielku od doručovateľa prevziať, pričom je povinný o tejto skutočnosti spísať s doručovateľom protokol o neprevzatí poškodenej zásielky. Po prevzatí zásielky od doručovateľa je kupujúci povinný skontrolovať objednané množstvo a druh dodávaného tovaru. Nesprávne množstvo a zjavné chyby tovaru pri dodávke je kupujúci povinný nahlásiť predávajúcemu ihneď po prevzatí tovaru e-mailom alebo telefonicky, najneskôr však do 24 hodín od prevzatia zásielky od doručovateľa.

12.4  Reklamáciu je možné uplatniť len na tovar, ktorý bol zakúpený u predávajúceho a ktorý je vlastníctvom kupujúceho. V prípade ak vlastnícke právo ešte neprešlo na kupujúceho, je kupujúci oprávnený uplatniť si reklamáciu až po kompletnej úhrade tovaru v súlade s § 151 a nasl.  Občianskeho zákonníka. Kupujúci je povinný uviesť v reklamačnom protokole konkrétny druh reklamovaného tovaru s popisom chyby tovaru a doručiť reklamačný protokol písomne na kontaktný e-mail predávajúceho, alebo na adresu sídla predávajúceho. Reklamačný protokol je dostupný na stiahnutie "tu – Reklamačný protokol".

12.5  Reklamovaný tovar je potrebné zaslať na adresu prevádzky predávajúceho, a to: Domelli, s.r.o., Dojč č.118, psč.906 02, spolu s reklamačným protokolom, alebo v prípade zaslania reklamačného protokolu e-mailom, je potrebné reklamovaný tovar zaslať na adresu predávajúceho v deň odoslania reklamačného protokolu. Reklamovaný tovar nesmie byť posielaný predávajúcemu na dobierku, v opačnom prípade nebude zásielka prevzatá. Náklady na doručenie reklamovaného tovaru znáša kupujúci. Tovar odporúčame vhodne zabaliť, aby počas prepravy nedošlo k ďalšiemu poškodeniu, prípadne zásielku poslať doporučene, alebo poistenú. Za stratu zásielky nenesie zodpovednosť predávajúci. K reklamovanému tovaru je potrebné pripojiť kópiu dokladu o kúpe.

12.6  Predávajúci potvrdí prijatie reklamácie a zašle kupujúcemu potvrdenie o prijatí reklamácie tovaru na e-mail kupujúceho alebo na korešpondenčnú adresu kupujúceho uvedenú v reklamačnom protokole, ak nie je predávajúcemu známa e-mailová adresa kupujúceho. Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu v zákonnej lehote najneskôr do 30 dní od prevzatia reklamovaného tovaru, resp. lehota na reklamačné plnenie začína plynúť dňom, kedy boli predávajúcemu dodané všetky podklady od kupujúceho na riešenie reklamácie. Reklamácia sa rieši výmenou reklamovaného tovaru za bezchybný tovar, opravou tovaru, ak to povaha tovaru umožňuje, vrátením kúpnej ceny tovaru, alebo jej dôvodným zamietnutím v prípade neoprávnenej reklamácie. O spôsobe vybavenia reklamácie je predávajúci povinný písomne informovať kupujúceho zaslaním vyjadrenia k reklamácii na e-mail kupujúceho, alebo na korešpondenčnú adresu kupujúceho uvedenú v reklamačnom protokole, ak nie je predávajúcemu známa e-mailová adresa kupujúceho, v zákonnej lehote do 30 dní od prijatia návrhu na reklamáciu.

12.7  Zodpovednosť za vady sa nevzťahuje na vady spôsobené mechanickým poškodením výrobku spôsobené kupujúcim, nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom, iným spôsobom ako bol uvedený v návode na používanie, používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojím charakterom používaním v nevhodnom prostredí, napr. nadmernej vlhkosti, teploty a iných poveternostných podmienkach, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzeného prostrediu tovaru, zanedbaním starostlivosti a údržby o tovar, poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním, používaním tovaru v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi alebo iným porušením záručných podmienok. Za vady spôsobené pri preprave zásielky zodpovedá prepravca.

12.8  Kupujúci má v prípade uznania reklamácie právo na opravu odstrániteľnej vady, alebo dodanie nového tovaru v prípade neodstrániteľnej vady. Pokiaľ tovar nemôže byť riadne užívaný pre opakovaný výskyt vád, má kupujúci právo odstúpiť od kúpnej zmluvy a žiadať iný tovar v hodnote reklamovaného tovaru, alebo na vrátenie peňažného plnenia. Ak kupujúci neodstúpi od kúpnej zmluvy, ani si neuplatní právo na dodanie nového tovaru bez vád, ani na opravu vadnej časti tovaru, resp. predávajúci nie je schopný ani pri vynaložení maximálneho úsilia vymeniť tovar za bezvadný alebo opraviť vady na tovare a kupujúci má záujem ponechať si tovar s vadami, má kupujúci právo požiadať o primeranú zľavu z ceny tovaru po vzájomnej dohode s predávajúcim.

13. Alternatívne riešenie sporov

13.1  Alternatívne riešenie sporov (ďalej len „ARS“) je postup subjektu alternatívneho riešenia sporov, ktorého cieľom je dosiahnutie zmierlivého vyriešenia sporu medzi jeho stranami, t. j. medzi kupujúcim, resp. spotrebiteľom a predávajúcim.

13.2  Alternatívne riešenie sporu môže využiť len kupujúci, ktorým je spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. ARS sa týka len toho sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, ktorý vyplýva zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov, a to písomne, v elektronickej podobe, alebo ústne. ARS sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20,- €.

13.3  Kupujúci, má právo využiť možnosť ARS, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu. Kupujúci môže žiadať od predávajúceho opätovné posúdenie vybavenej reklamácie. Ak predávajúci odpovie na opätovné posúdenie vybavenej reklamácie zamietavo, alebo sa kupujúci domnieva, že boli porušené jeho práva, má kupujúci právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu ARS v súlade so zákonom 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Subjektmi ARS sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Štátnym orgánom ARS, na ktorý sa môže obrátiť spotrebiteľ je Slovenská obchodná inšpekcia, so sídlom Prievozská 32, psč. 827 99 Bratislava 27.

Slovenská obchodná inšpekcia
ústredný inšpektorát
Odbor pre medzinárodné vzťahy a alternatívne riešenie sporov
Bajkalská 21/A
P. O. BOX 29
827 99  Bratislava

13.4  Pravidlá alternatívneho riešenia sporov

 • spotrebiteľ musí využiť všetky zákonom dané možnosti pred tým, ako sa obráti na príslušný orgán ARS, napr. uplatniť si svoje právo v reklamačnom konaní
 • hodnota sporu musí byť vyššia ako 20,- €
 • právna úprava sa vzťahuje aj na „cezhraničné“ spory, t.j. spory medzi zahraničnými spotrebiteľmi a predávajúcimi na území SR
 • spotrebiteľ má možnosť ukončiť účasť na ARS v ktoromkoľvek štádiu

13.5  Kupujúci má tiež právo obrátiť sa na na mediátora (mimosúdne riešenie sporov), alebo na vecne a miestne príslušný všeobecný alebo rozhodcovský súd.

13.6  Náklady na Alternatívne riešenie sporov

 • princípom alternatívneho riešenia sporov je, že táto služba má byť poskytovaná bezplatne, resp. s minimálnymi nákladmi
 • ak službu ARS poskytuje jeden z troch štátnych orgánov, je vždy bezplatná
 • ak službu ARS poskytuje iný ako štátny orgán, môže od spotrebiteľa požadovať poplatok za začatie konania, maximálne do výšky 5,- €
 • ak spor rieši mediátor, služba je spoplatnená sumou neprevyšujúcej 10% z odmeny mediátora, maximálne do výšky 20,- € (zvyšnú časť odmeny mediátora platí predávajúci)
 • ak spor rieši súd, poplatky určuje Zákon o súdnych poplatok a o jeho výške sa môžete informovať na miestne príslušnom súde

13.7  Najčastejšie otázky spotrebiteľov

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky uvádza na svojom webe zoznam najčastejších otázok spotrebiteľov: https://www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/najcastejsie-otazky-spotrebitelov

 

Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 1.5.2019.

Kamenná predajňa

Domelli, s.r.o.
všetko pre Vašu domácnosť
Dojč č.118
906 02  DOJČ

Otváracie hodiny

Pondelok: 8:30 - 17:00 hod.
(obed.prest.12:00 - 14:00)
Utorok: 8:30 - 12:00 hod.
Streda: 8:30 - 17:00 hod.
(obed.prest.12:00 - 14:00)
Štvrtok: 8:30 - 12:00 hod.
Piatok: 8:30 - 17:00 hod.
(obed.prest.12:00 - 14:00)
Sobota: 8:30 - 11:00 hod.

Kontaktujte nás
Logo
(Po-Pia 9.00-12.00)
Vytvorené na Eshop-rychlo.skEshop-rychlo.sk